อดีตหรือปัจจุบันที่ส่งผลสำคัญกับการดำรงชีวิตของคนเรา

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2017-06-05 03:34:29
visit 112.

บทคัดย่อ
          เชื่อว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้เขียนในอดีตด้วย เคยเชื่อว่าอดีตเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอนาคตของคนเรา แต่ถ้าผมจะเสนอว่า “การรับรู้และทัศนคติในปัจจุบันของเราต่างหากที่มีผลสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันและอนาคต” แล้ว เชื่อว่าบางท่านคงบอกว่า ผมเสียสติไปแน่ๆ แต่พอได้ศึกษาแนวคิดของ Adler จึงพบอีกแนวคิดหนึ่งที่แตกต่างไปจากแนวคิดของ Freud จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนบทความนี้ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้เขียนสนใจมากว่าสิบปีที่ผ่านมา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวคิดของนักทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่สองท่าน คนหนึ่งคือ Freud ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดทางวิชาการของผู้เขียนมากว่าสี่สิบปี อีกคนหนึ่งคือ Adler ซึ่งก็คงมีอิทธิพลต่อวงวิชาการมายาวนานเช่นกัน เพียงแต่ผู้เขียนเพิ่งได้ศึกษาแนวคิดของเขาเมื่อไม่นานมานี่เอง แต่ตรงใจและเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงได้นำมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ครับ

Keyword :   อดีตหรือปัจจุบัน ผลสำคัญ ชีวิตของเรา1