ทบทวนนิยามการศึกษาและการเรียนรู้: จุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2017-10-04 07:22:03
visit 107.

บทคัดย่อ
          ไม่มีข้อสงสัยหากจะสรุปว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งอดีตและปัจจุบัน แต่ดูเหมือนจะมีความชัดเจนว่า การศึกษาไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ อย่างน้อยก็คือกว่าที่เคยเป็น คำถามก็คือ “ทำไม” เพราะการศึกษาเคยเป็นเครื่องมือที่ไว้ใจได้ในการเรียนรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากว่าสามพันปี แต่ไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว ข้อสังเกตหนึ่งของผู้เขียนคือ นิยามการศึกษาและการเรียนรู้ไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้ และไม่สามารถนำใช้ได้ดีในการแก้ปัญหาภายใต้ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ ต้องคิดใหม่และทบทวนนิยามภาระงานของเราใหม่คือ นิยามการศึกษาและการเรียนรู้ บทความนี้ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมด แต่เป็นการขอเรียกร้องให้เปิดมิติใหม่เกี่ยวกับการศึกษา ที่จะนำไปสู่การสร้างสังกัปการศึกษาใหม่ และนำใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนในการการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Keyword :   การศึกษา1   การเรียนรู้2   ทบทวนนิยามใหม่3