มิติใหม่ของห้องสมุดชุมชน: แหล่งเรียนรู้และบริการครบวงจร

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2017-06-06 13:47:10
visit 139.

         ห้องสมุดเป็นคลังข้อมูลและแหล่งเรียนรู้สำคัญของสถานศึกษา ชุมชน ประเทศ และโลก อยากรู้ว่าประเทศไหน หรือสังคมใดให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของประชากร หรือสมาชิกของสังคมหรือไม่นั้น ดูได้จากการให้ความสำคัญกับห้องสมุด และคนใช้ห้องสมุด ผมถือได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุดและร้านหนังสือคนหนึ่ง ดังนั้นทุกโอกาสที่มีจะต้องเยี่ยมสถานที่สองแห่งนี้เสมอ และในการพาแม่บ้านไปเยี่ยมอาจารย์ ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัครเก่าชาวอเมริกันที่เคยสอนเขาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็ถือโอกาสแวะร้านหนังสือ หลายแห่ง และห้องสมุดของเมืองที่ไป ซึ่งการไปครั้งนี้คือเมืองซีแอตเทิลกับเมืองเคนเนวิค มลรัฐวอชิงตันนั่นเอง
          สิ่งประทับใจที่นำมาเขียนในบทความนี้ก็คือมิติใหม่ของห้องสมุดชุมชนที่เมืองเคนเนวิค ที่เป็นมากกว่าห้องสมุดหรือที่ผมเรียกว่า “แหล่งเรียนรู้และบริการครบวงจร” ดังปรากฏในหัวข้อบทความข้างต้น ส่วนสาระเป็นอย่างไร ผมจะได้นำเสนอต่อไป

Keyword :   ห้องสมุดชุมชน1