การศึกษาไทย 4.0 : แนวคิดและทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษาไทย

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2017-04-25 05:12:18
visit 120.

         ในช่วงนี้ไม่มีอะไรจะฮิตติดตลาดวิชาการของไทยไปมากกว่า “การศึกษาไทย 4.0” ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิด “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่เป็นผลมาจากแรงส่งของนโยบายของรัฐที่ว่า “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ผู้เขียนตัดสินใจเขียนบทความนี้ด้วยความระทึกใจที่จะถูกมองว่าโหนกระแส แต่ถ้าไม่เขียนก็เกรงว่าความเห็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะขาดหายไป ส่วนผู้อ่านและสังคมจะเอาอย่างไรขอให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกัน สาระที่จะนำเสนอในบทความนี้จะเป็นการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บทสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และจบลงด้วยข้อเสนอแนะและความเห็นท้ายเรื่อง

Keyword :   การศึกษาไทย 4.01   แนวคิด2   ทิศทางใหม่3